GYOWOO INTERNATIONAL

全球贸易商编码:NBDDIY345790611

该公司海关数据更新至:2022-08-17

韩国 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:65 条 相关采购商:4 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 35061000 39199099 84869049 90330010 94054040

GYOWOO INTERNATIONAL 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GYOWOO INTERNATIONAL 最早出现在韩国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其65条相关的海关进出口记录,其中 GYOWOO INTERNATIONAL 公司的采购商4家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GYOWOO INTERNATIONAL 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GYOWOO INTERNATIONAL 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

GYOWOO INTERNATIONAL 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-27 出口 35061000 UMEP#&Keo dùng để gắn linh kiện điện tử UMEP00037 A/A EPOXY (Model: EA6413) (15g/lọ) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-09-20 出口 35061000 UMEP#&Keo dùng để gắn linh kiện điện tử A/A EPOXY (Model: EA6413) (15g/lọ) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-09-15 出口 35061000 CX15#&(UMEP00037)Keo dùng để cố định ống kính với kính lọc hồng ngoại của camera A/A EPOXY (Model: EA6413) (15g/lọ) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-09-08 出口 35061000 CX15#&Keo dùng để cố định ống kính với kính lọc hồng ngoại của camera A/A EPOXY (Model: EA6413) (UMEP00037) (15g/lọ) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-08-17 出口 35061000 CX15#&Keo dùng để cố định ống kính với kính lọc hồng ngoại của camera A/A EPOXY (Model: EA6413) (UMEP00037) (15g/lọ) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询