CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC

CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其917条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司的采购商13家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2023-01-31 出口 84839099 .#&.BÁNH XE ĐỒNG BỘ EBL73-S8M400-28-A-N-D22, DÙNG ĐỂ TRUYỀN ĐỘNG CHO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CẮT VUÔNG, CHẤT LIỆU NHÔM, KÍCH THƯỚC RỘNG 40MM, KHOẢNG CÁCH RĂNG 8MM, HÀNG MỚI 100% VIETNAM JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED. 更多
2023-01-31 出口 85012029 .#&.SERVO MOTOR HG-SN152J-S100, MITSUBISHI, IS A UNIVERSAL AC MOTOR, CAPACITY 1.5KW, VOLTAGE 220V, THREE-PHASE CURRENT, USED FOR AUTOMATION EQUIPMENT, 100% BRAND NEW VIETNAM JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED. 更多
2023-01-31 出口 85015119 .#&.THREE-PHASE REDUCER MOTOR 6IK200GU-CFT(6GU3K-200K), IS ASYNCHRONOUS AC MOTOR, USED FOR AUTOMATION EQUIPMENT, CAPACITY 200W, VOLTAGE 220V, 100% BRAND NEW VIETNAM JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED. 更多
2023-01-31 出口 85014019 .#&.120W SINGLE PHASE MOTOR, JIANTENG BRAND, CODE 5IK90GN-CF, IS A SINGLE PHASE ASYNCHRONOUS AC MOTOR, VOLTAGE: 220~240V50HZ4P, USED FOR AUTOMATION EQUIPMENT, 100% BRAND NEW VIETNAM JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED. 更多
2023-01-31 出口 85014019 .#&.200W SINGLE PHASE MOTOR, JIANTENG BRAND, MODEL: 61K200RGN-CF, IS A SINGLE PHASE ASYNCHRONOUS AC MOTOR, VOLTAGE 220~240V50HZ4P, USED FOR AUTOMATION EQUIPMENT, 100% BRAND NEW VIETNAM JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询