CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC

CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其769条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司的采购商9家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH THIET BI CHINH XAC KHAI DUC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-05-28 出口 85153990 Weldy handheld plastic welding machine: 220V-230V_ temperature: 20-600 degrees C _ Winding: 180L/min_HT1600W (Gun+Welding head), 100% new goods VIETNAM CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR 更多
2022-05-20 出口 90303900 Electric test pen is alarmed by sound and light, model: TA11B, TASA brand, with recording devices. New products 100%#& CN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHIEP JINKO SOLAR (VIET NAM) 更多
2022-05-20 出口 39269099 Kacon/KPX22 relay, plastic material, KT: 70*50*1.5mm, new goods 100% CN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHIEP JINKO SOLAR (VIET NAM) 更多
2022-05-20 出口 85151100 Plastic welding gun, Model: Tak-700B, capacity of 700W, 200V voltage, TGK brand, is a gun-shaped plastic welding machine, steel material, plastic, operating on the principle of melting, new goods 100%#& CN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHIEP JINKO SOLAR (VIET NAM) 更多
2022-05-20 出口 38220090 Standard substances pH, pH measurement bar to 4.01, hi7004l, accuracy +- 0.01 at 25 degrees C, 500ml/bottle, used to standardize pH meters, new goods 100% CN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHIEP JINKO SOLAR (VIET NAM) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询