JYOHOKU SPRING CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY347996309

该公司海关数据更新至:2022-06-29

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:163 条 相关采购商:4 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 73209090

JYOHOKU SPRING CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。JYOHOKU SPRING CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其163条相关的海关进出口记录,其中 JYOHOKU SPRING CO., LTD. 公司的采购商4家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 JYOHOKU SPRING CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 JYOHOKU SPRING CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

JYOHOKU SPRING CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-04-25 进口 73209090 405BAA-230-03#& spring 405ba230-04, 100%new steel#& vn VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 73209090 405baa106-4#& spring 405baa106-4 of steel, 100%new goods#& vn VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-07-25 出口 72171039 SWPDK1.6#&Dây thép không hợp kim (chưa tráng ,phủ ,mạ hoặc sơn, có hàm lượng cácbon từ 0.60% trở lên tính theo trọng lượng) SWP-B, (Dạng cuộn ĐK dây 1.60mm) dùng để quấn lò xo, mới 100% VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-07-25 出口 72171039 SWPDK0.65#&Dây thép không hợp kim (chưa tráng ,phủ ,mạ hoặc sơn, có hàm lượng cácbon từ 0.60% trở lên tính theo trọng lượng) SWP-A, (Dạng cuộn ĐK dây 0.65mm) dùng để quấn lò xo, mới 100% VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-07-25 出口 72171039 SWPDK1.8#&Dây thép không hợp kim (chưa tráng ,phủ ,mạ hoặc sơn, có hàm lượng cácbon từ 0.60% trở lên tính theo trọng lượng) SWP-A, (Dạng cuộn ĐK dây 1.80mm) dùng để quấn lò xo, mới 100% VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-07-25 出口 72171039 SWC KOSNIC DK0.6mm#&Dây thép không hợp kim (chưa tráng ,phủ ,mạ hoặc sơn, có hàm lượng cácbon từ 0.60% trở lên tính theo trọng lượng) SWP-A, (Dạng cuộn ĐK dây 0.60mm) dùng để quấn lò xo, mới 100% VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
2022-07-25 出口 72171039 SWPDK2.0#&Dây thép không hợp kim (chưa tráng ,phủ ,mạ hoặc sơn, có hàm lượng cácbon từ 0.60% trở lên tính theo trọng lượng) SWP-A, (Dạng cuộn ĐK dây 2.00mm) dùng để quấn lò xo, mới 100% VIETNAM JYOHOKU SPRING SAIGON CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询