CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH

全球贸易商编码:NBDDIY356531298

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1627 条 相关采购商:27 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 84418010 84419010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 公司于2021-03-08收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1627条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 公司的采购商27家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ DUY KHÁNH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-30 出口 48192000 NL21 #& 5 -layer carton KT: 390x335x240 (mm) #& vn VIETNAM DSP VINA CO., LTD. 更多
2022-06-30 出口 48192000 NL21 #& 5 -layer carton KT: 390x335x195 mm #& vn VIETNAM DSP VINA CO., LTD. 更多
2022-06-30 出口 48081000 NL92 #& 3 -layer KT: 353x290 (mm) #& vn VIETNAM DSP VINA CO., LTD. 更多
2022-06-30 出口 48196000 NLTH #& short V3 braces KT: 50x50x3x1250 (mm) #& vn VIETNAM DSP VINA CO., LTD. 更多
2022-06-30 出口 48192000 NL21 #& 5 -layer carton KT: 440x305x255 (mm) #& vn VIETNAM DSP VINA CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询