CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC

全球贸易商编码:NBDDIY362603178

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1978 条 相关采购商:2 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 32129019 34039990

CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1978条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 公司的采购商2家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH ORTHOLITE VIET NAM / O2 PARTNERS, LLC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 32129019 NAC0001-0031 Chất tạo màu, màu hạt ngọc trai (210-SEEDPEARL), dùng làm chất phụ gia trong sản xuất nệm foam, dạng lỏng, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU HƯNG THÁI 更多
2022-07-29 进口 32129019 NAC0001-0038 Chất tạo màu, màu xanh chim (BLUE BLRD-300C), dùng làm chất phụ gia trong sản xuất nệm foam, dạng lỏng, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU HƯNG THÁI 更多
2022-07-29 进口 34039990 NCF0004-0001 RELEASE AGENT 9035 Chất tháo khuôn, dùng để tách đế giày ra khỏi khuôn (30kg/drum), không nhãn hiệu. Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU HƯNG THÁI 更多
2022-07-29 进口 34039990 NCF0004-0001 RELEASE AGENT 9035 Chất tháo khuôn, dùng để tách đế giày ra khỏi khuôn (30kg/drum), không nhãn hiệu. Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU HƯNG THÁI 更多
2022-07-29 进口 32129019 NAC0001-0038 Chất tạo màu, màu xanh chim (BLUE BLRD-300C), dùng làm chất phụ gia trong sản xuất nệm foam, dạng lỏng, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU HƯNG THÁI 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询