CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM

全球贸易商编码:NBDDIY362615654

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:2319 条 相关采购商:13 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 73269099 76161090 84669400

CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2319条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 公司的采购商13家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH HIROTA PRECISION VIET NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-14 进口 73269099 FATA70KA-SA1#& Chassis: 130 x 266 x 300mm-fata70ka#& vn VIETNAM FUJI IMPULSE VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-19 进口 73269099 FATA70KA-SA1#& Chassis: 130 x 266 x 300mm-fata70ka#& vn VIETNAM FUJI IMPULSE VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-01 进口 84669400 40051782x0-SA1#& steel support pieces Spcc, t = 1.2mm, 1.2mm x 428mm x 460mm-40051782x0#& vn VIETNAM FUJI IMPULSE VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 76169990 M0091#&Tấm kim lọai (metal plate) (dạng thanh nhôm, kích thước rộng: 30mm x dài: 210Cmm) VIETNAM KURABE INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 76169990 M0091#&Tấm kim lọai (metal plate) (dạng thanh nhôm, kích thước rộng: 30mm x dài: 275Cmm) VIETNAM KURABE INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 76169990 M0091#&Tấm kim lọai (metal plate) (dạng thanh nhôm, kích thước rộng: 30mm x dài: 210Dmm) VIETNAM KURABE INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-21 出口 76169990 1A0CE2#&Thanh liên kết cảm biến ngã ngửa bằng nhôm, kích thước 266x20mm, dùng để truyền chuyển động, mới 100% VIETNAM BELMONT MANUFACTURING CO., LTD. 更多
2022-07-18 出口 94032090 FATA58FA#&Khung bàn, bằng sắt (398x333x2.3 mm) dùng để gá đặt, kết nối linh kiện , mới 100% VIETNAM BELMONT MANUFACTURING CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询