SUNJIN TEXTILE CO.

全球贸易商编码:NBDDIY362615794

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:4254 条 相关采购商:11 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 29181400 32041210 38099110 39100090 39231090 39234090 39269099 40169390 54011090 54021900 54022000 54024500 54024700 54026100 54026200 55081090 69149000 84514000 84814090 84828000 84831090

SUNJIN TEXTILE CO. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SUNJIN TEXTILE CO. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4254条相关的海关进出口记录,其中 SUNJIN TEXTILE CO. 公司的采购商11家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SUNJIN TEXTILE CO. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SUNJIN TEXTILE CO. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SUNJIN TEXTILE CO. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 54026100 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Nylon Filament Yarn semi-product 280D/3 - Mới 100%#&VN VIETNAM SUNJIN VINA CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 54026100 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Nylon Filament Yarn semi-product 210D/3 - Mới 100%#&VN VIETNAM SUNJIN VINA CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 54021900 Sợi filament tổng hợp có độ bền cao, chưa làm dún, dang sơi đơn 100% Nylon Filament Yarn semi-product 840D/1 White- Mới 100%#&VN VIETNAM SUNJIN VINA CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 54021900 Sợi filament tổng hợp có độ bền cao, chưa làm dún, dang sơi đơn 100% Nylon Filament Yarn semi-product 840D/1 White- Mới 100%#&VN VIETNAM SUNJIN VINA CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 54026200 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Polyester Filament Yarn semi-product 300D/3 - Mới 100%#&VN VIETNAM SUNJIN VINA CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 54011090 CM401#&Chỉ khâu từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon - 100% Nylon threads VIETNAM HWA SEUNG VINA CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 54011090 CM401#&Chỉ khâu từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon - 100% Nylon threads VIETNAM HWA SEUNG VINA CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 54011090 CM401#&Chỉ khâu từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon - 100% Nylon threads VIETNAM HWA SEUNG VINA CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 54011090 CM401#&Chỉ khâu từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon - 100% Nylon threads VIETNAM HWA SEUNG VINA CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 54011090 CM401#&Chỉ khâu từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon - 100% Nylon threads VIETNAM HWA SEUNG VINA CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询