CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT

全球贸易商编码:NBDDIY362617072

该公司海关数据更新至:2022-09-12

泰国 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:37 条 相关采购商:3 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 40129019 40169390 84212990 85369039

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 最早出现在泰国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其37条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 公司的采购商3家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU KY THUAT DUY PHAT 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-12 出口 40129019 BANH_LAI#&Bánh lái xe nâng (lốp bằng cao su đặc đã gắn vành thép) kích thước bao gồm lốp: 380x165x246, dùng cho xe nâng, hàng mới 100% VIETNAM PARAMOUNT BED VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-09-12 出口 40129019 BANH_TAI#&Bánh Tải PU (lốp bằng cao su đặc đã gắn vành thép) kích thước bao gồm lốp: 266x114x180, dùng cho xe nâng, hàng mới 100% VIETNAM PARAMOUNT BED VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-09-12 出口 40129019 BANH_PHU#&Bánh phụ xe nâng (lốp bằng cao su đặc đã gắn vành thép) kích thước bao gồm lốp: 204x76x120, dùng cho xe nâng, hàng mới 100% VIETNAM PARAMOUNT BED VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-06-21 出口 40129019 Banh_lai #& Forklift wheels (solid rubber tires with steel rims) Size including tires: 380x165x246, used for forklifts, 100% new goods VIETNAM PARAMOUNT BED VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-06-21 出口 40129019 Banh_Tai #& PU loading wheels (solid rubber tires with steel rims) Size including tires: 266x114x180, used for forklifts, new goods 100% VIETNAM PARAMOUNT BED VIETNAM CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询