CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM

全球贸易商编码:NBDDIY362623844

该公司海关数据更新至:2022-06-29

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1192 条 相关采购商:3 家 相关供应商:20 家

相关产品HS编码: 35061000 38121000 39100090 39191020 59022099 72224090 73072990 84186990 84193919 84279000 84807990

CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1192条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 公司的采购商3家,供应商20条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH ONG SI-LI-CON VIET NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 84807990 Khuôn 220485( Bằng sắt) . Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT INOX THÀNH ĐẠT 更多
2022-07-29 进口 84807990 Khuôn 220492( Bằng sắt) . Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT INOX THÀNH ĐẠT 更多
2022-07-29 进口 84807990 Khuôn 220579( Bằng sắt) . Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT INOX THÀNH ĐẠT 更多
2022-07-29 进口 84807990 Khuôn 220494( Bằng sắt) . Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT INOX THÀNH ĐẠT 更多
2022-07-29 进口 84807990 Khuôn 220529( Bằng sắt) . Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT INOX THÀNH ĐẠT 更多
2022-07-29 出口 40094290 Ống cao su Vena Oil & Fats D13, dài 0.625m, gắn phụ kiện clamp 131334 / clamp 131334 VIETNAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM - VINASIL BIOTECH 更多
2022-07-27 出口 40094290 Ống cao su Vena Food D38, dài 0.6m, gắn phụ kiện SMS 38 F/F VIETNAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM - VINASIL BIOTECH 更多
2022-07-27 出口 40094290 Ống cao su Vena Food D25, dài 0.6m, gắn phụ kiện SMS 25 F/F VIETNAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM - VINASIL BIOTECH 更多
2022-07-27 出口 40094290 Ống cao su Vena Food D63, dài 0.6m, gắn phụ kiện SMS 63 F/F VIETNAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM - VINASIL BIOTECH 更多
2022-07-27 出口 40094290 Ống cao su Vena Sil 650V D63, dài 1.02m, gắn phụ kiện SMS 63 F/F VIETNAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM - VINASIL BIOTECH 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询