OGASA SENSYU CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY362634066

该公司海关数据更新至:2022-06-30

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:97 条 相关采购商:4 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 58101000 58109900

OGASA SENSYU CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OGASA SENSYU CO., LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其97条相关的海关进出口记录,其中 OGASA SENSYU CO., LTD. 公司的采购商4家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OGASA SENSYU CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OGASA SENSYU CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OGASA SENSYU CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-01 进口 58109900 KIMONO-J#&Vải áo Kimono cắt sẵn ( đã thêu ) 100% Silk, khổ vải 38cm X 13/16m#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH HOA 更多
2022-07-01 进口 58109900 DAI-KJ#&Vải đai áo Kimono cắt sẵn ( đã thêu ) 100% Silk, khổ vải 38cm X 4/5m#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH HOA 更多
2022-06-30 进口 58101000 OBI 100% Silk Obi fabric (ready -made, embroidered) (0.32 -> 0.44 x 4.9 -> 5) M VN VIETNAM NGOC ANH CP. LTD. 更多
2022-06-30 进口 58101000 100% silk metalo metalo (ready -made, embroidered) (0.38 -> 0.44 x 13 -> 17) M VN VIETNAM NGOC ANH CP. LTD. 更多
2022-06-23 进口 58109900 Kimono-J cloth is cut with 100% silk embroidery, 38cm x 13/16m fabric VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH HOA 更多
2022-07-14 出口 58061010 2#&Vải OBI 100% silk (cắt sẳn, chưa thêu) (0.32 -> 0.44 x 4.9 -> 5) m VIETNAM NGOC ANH CP. LTD. 更多
2022-07-14 出口 58061010 1#&Vải Kimono 100 % silk (cắt sẳn, chưa thêu) (0.38 -> 0.44 x 13 -> 17) m VIETNAM NGOC ANH CP. LTD. 更多
2022-07-08 出口 50072090 DAIK#&Vải đai áo Kimono cắt sẵn ( chưa thêu ) 100% Silk, khổ vải 38cm X 4/5m VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH HOA 更多
2022-07-08 出口 50072090 VAIK#&Vải áo Kimono cắt sẵn ( chưa thêu ) 100% Silk, khổ vải 38cm X 13/16m VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH HOA 更多
2022-07-01 出口 58061010 2#&Vải OBI 100% silk (cắt sẳn, chưa thêu) (0.32 -> 0.44 x 4.9 -> 5) m VIETNAM NGOC ANH CP. LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询