PATCHARA PRODUCTS LTD,PART

全球贸易商编码:NBDDIY362651847

该公司海关数据更新至:2022-08-24

泰国 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:34 条 相关采购商:2 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 38249970

PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 最早出现在泰国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其34条相关的海关进出口记录,其中 PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 公司的采购商2家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PATCHARA PRODUCTS LTD,PART 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-24 出口 38249970 NFOSC#&NON-PHOSPHATE N-FOS(hóa chất dùng cho chế biến thủy sản),20kg/bao.thành phần:E330(số CAS:77-92-9),E332(số CAS:886-84-2),sodium Chloride(số CAS:7647-14-5) VIETNAM NTSF SEAFOODS 更多
2022-08-08 出口 38249970 NFOSC#&NON-PHOSPHATE N-FOS(hóa chất dùng cho chế biến thủy sản),20kg/bao.thành phần:E330(số CAS:77-92-9),E332(số CAS:886-84-2),sodium Chloride(số CAS:7647-14-5) VIETNAM NTSF SEAFOODS 更多
2022-07-21 出口 38249970 NFOSC#&NON-PHOSPHATE N-FOS(hóa chất dùng cho chế biến thủy sản),20kg/bao.thành phần:E330(số CAS:77-92-9),E332(số CAS:886-84-2),sodium Chloride(số CAS:7647-14-5) VIETNAM NTSF SEAFOODS 更多
2022-07-19 出口 03046200 NNS100#&Cá tra fillet đông lạnh 6.8025 kg/thùng,15lbs/thùng (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS),size 7-9 oz,nhãn PACIFIC DYNASTY VIETNAM NTSF SEAFOODS 更多
2022-07-19 出口 38249970 NFOSC#&NON-PHOSPHATE N-FOS(hóa chất dùng cho chế biến thủy sản),20kg/bao VIETNAM NTSF SEAFOODS 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询