PHOTRON LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY362653290

该公司海关数据更新至:2022-08-24

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:81 条 相关采购商:3 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 84733090 85044090 85299040 85371019 85444299 90118000

PHOTRON LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PHOTRON LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其81条相关的海关进出口记录,其中 PHOTRON LTD. 公司的采购商3家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PHOTRON LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PHOTRON LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PHOTRON LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-24 进口 73269099 KHUNG KIM LOẠI CÓ GẮN QUẠT OMEGA-DEV02 , HIỆU PHOTRON LIMITED , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% JAPAN Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
2022-08-04 进口 85429000 Bộ phận của mạch điện tử tích hợp (mạch Logic) - LTC2656IUFD-H12#PBF - Hàng mới 100%.#&CN VIETNAM CÔNG TY TNHH BÁN DẪN TIÊN PHONG 更多
2022-08-04 进口 85429000 Bộ phận của mạch điện tử tích hợp (mạch Logic) - LT1634AIS8-1.25#PBF - Hàng mới 100%.#&CN VIETNAM CÔNG TY TNHH BÁN DẪN TIÊN PHONG 更多
2022-08-04 进口 85429000 Bộ phận của mạch điện tử tích hợp (mạch Logic) - UB-26SKP1N - Hàng mới 100%.#&JP VIETNAM CÔNG TY TNHH BÁN DẪN TIÊN PHONG 更多
2022-08-04 进口 85429000 Bộ phận của mạch điện tử tích hợp (mạch Logic) - LTC2636IDE-HZ8#PBF - Hàng mới 100%.#&CN VIETNAM CÔNG TY TNHH BÁN DẪN TIÊN PHONG 更多
2022-08-24 出口 85371099 MẠCH ĐIỆN TỬ OG-001,OG-002 , HIỆU ADATA INDUSTRIAL , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% VIETNAM Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
2022-08-24 出口 85371099 MẠCH ĐIỆN TỬ KHÔNG HIỆU , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% VIETNAM Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
2022-08-24 出口 85371099 MẠCH ĐIỆN TỬ EN22070007 , HIỆU PHOTRON LIMITED , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% VIETNAM Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
2022-08-24 出口 85371099 MẠCH ĐIỆN TỬ RP22060001 , HIỆU PHOTRON LIMITED , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% VIETNAM Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
2022-08-24 出口 85371099 MẠCH ĐIỆN TỬ KHÔNG HIỆU , DÙNG THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAMERA CÔNG NGHIỆP , HÀNG MỚI 100% VIETNAM Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询