SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH

全球贸易商编码:NBDDIY363279249

该公司海关数据更新至:2022-08-18

日本 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:62 条 相关采购商:0 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 74040000 741100 85381010

SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 公司于2021-05-17收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其62条相关的海关进出口记录,其中 SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 公司的采购商0家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SHINSHO CORPORATION ,NAGOYA BRANCH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-28 进口 7404000090 Phế liệu hợp kim đồng, dạng miếng + dạng vụn, loại thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng được việc bảo vệ môi trường,mã R2500-2600#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM 更多
2022-09-28 进口 7404000090 Phế liệu hợp kim đồng mạ thiếc, dạng miếng + dạng vụn, loại thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng được việc bảo vệ môi trường,mã R2500-2599#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM 更多
2022-09-28 进口 7404000090 Phế liệu hợp kim đồng, dạng miếng + dạng vụn, loại thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng được việc bảo vệ môi trường,mã R2500-2601#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM 更多
2022-09-20 进口 7404000090 Phế liệu hợp kim đồng mạ thiếc, dạng miếng + dạng vụn, loại thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng được việc bảo vệ môi trường,mã R2500-2599#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM 更多
2022-09-20 进口 7404000090 Phế liệu hợp kim đồng, dạng miếng + dạng vụn, loại thải trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng được việc bảo vệ môi trường,mã R2500-2601#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询