CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT

全球贸易商编码:NBDDIY363871016

该公司海关数据更新至:2022-05-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:422 条 相关采购商:4 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 72163319

CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 公司于2021-05-17收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其422条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 公司的采购商4家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH THANG LOI VIET NHAT 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-25 出口 72119019 SHZVP-HY022-01-001-S#&Thép tấm Steel Plate SS400 PL6X200X75 không hợp kim, cán nóng, chưa phủ mạ, mới 100%, nguyên liệu sx cân VIETNAM VIE-PAN TECHNO PARK EP 更多
2022-07-22 出口 72165099 NVL-0001600#&Thép hình V không hợp kim, cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng V125x75x10x6000mm, (1 cây), mới 100% VIETNAM NIK-VIET JSC 更多
2022-07-22 出口 72111419 NVL-0001622#&Thép tấm không hợp kim, cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng 12x100x1804mm, (17 Kg/tấm), (tấm = cái), mới 100% VIETNAM NIK-VIET JSC 更多
2022-07-22 出口 72111419 NVL-0001608#&Thép tấm không hợp kim, cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng 9x125x300mm, (2.6 Kg/tấm), (tấm = cái), mới 100% VIETNAM NIK-VIET JSC 更多
2022-07-22 出口 72111419 NVL-0001611#&Thép tấm không hợp kim, cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng 9x65x195mm, (0.9 Kg/tấm), (tấm = cái), mới 100% VIETNAM NIK-VIET JSC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询