HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY367199056

该公司海关数据更新至:2022-08-31

中国香港 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:177 条 相关采购商:1 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 44123300

HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 公司于2021-06-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 最早出现在中国香港海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其177条相关的海关进出口记录,其中 HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 公司的采购商1家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HONGKONG YUCHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-31 进口 44123300 Gỗ dán CN làm từ gỗ tạp (gỗ bạch đàn và gỗ bồ đề rừng trồng làm lớp lót giữa) ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X2.7MM, 4200 tấm và ép 4 lớp.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% PO:22923#&VN VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-08-26 进口 44123300 Gỗ dán CN làm từ gỗ tạp (gỗ bạch đàn và gỗ bồ đề rừng trồng làm lớp lót giữa) ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X2.7MM, 8400 tấm và ép 4 lớp.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% PO:22923#&VN VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-08-26 进口 44123300 Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X5MM, 8160 tấm và ép 3 lớp .Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100%#&VN VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-08-25 进口 44123300 Gỗ dán CN làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X5MM, 2720 tấm và ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% PO: 22921#&VN VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-08-25 进口 44123300 Gỗ dán CN làm từ gỗ tạp (gỗ bạch đàn và gỗ bồ đề rừng trồng làm lớp lót giữa) ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X2.7MM, 4200 tấm và ép 4 lớp.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% PO:22923#&VN VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-07-14 出口 44089010 Gỗ ván mặt (ván lạng) BIRCH VENEER, loại D, làm từ gỗ bạch dương, không nằm trong danh sách CITES, kích thước 0.35MMX1280MMX2515MM, gồm 43100 tấm, đã qua xử lý nhiệt. Hàng mới 100% VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
2022-07-14 出口 44089010 Gỗ ván mặt (ván lạng) BIRCH VENEER, loại D, làm từ gỗ bạch dương, không nằm trong danh sách CITES, kích thước 0.28MMX1280MMX2515MM, gồm 145800 tấm, đã qua xử lý nhiệt. Hàng mới 100% VIETNAM FULIN WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询