RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI

全球贸易商编码:NBDDIY367230128

该公司海关数据更新至:2022-08-23

新加坡 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:102 条 相关采购商:0 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 82142000

RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 公司于2021-06-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 最早出现在新加坡海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其102条相关的海关进出口记录,其中 RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 公司的采购商0家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

RUI SMITHS PTE LTD, DEBBIE CAI 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-23 进口 82142000 Kềm cắt da bằng thép không gỉ, UPC Barcode: N/A( SGN Code: IB-05, RUI Code: IB-7013-4),NSX: SAIGON NIPPERS hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỀM SÀI GÒN 更多
2022-08-23 进口 82142000 Kềm cắt da bằng thép không gỉ, UPC Barcode: N/A( SGN Code: IL-04, RUI Code: I-5013-5),NSX: SAIGON NIPPERS hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỀM SÀI GÒN 更多
2022-08-23 进口 82142000 Kềm cắt da bằng thép không gỉ, UPC Barcode: N/A( SGN Code: IL-04, RUI Code: I-5013-6),NSX: SAIGON NIPPERS hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỀM SÀI GÒN 更多
2022-08-23 进口 82142000 Kềm cắt da bằng thép carbon,UPC Barcode: N/A( SGN Code: HL-501, RUI Code: C-5023-6),NSX: SAIGON NIPPERS hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỀM SÀI GÒN 更多
2022-08-23 进口 82142000 Kềm cắt da bằng thép carbon,UPC Barcode: N/A( SGN Code: HL-502, RUI Code: C-5026-6),NSX: SAIGON NIPPERS hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỀM SÀI GÒN 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询