SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD

全球贸易商编码:NBDDIY367232724

该公司海关数据更新至:2022-07-08

马来西亚 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:4 条 相关采购商:1 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 85042322

SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 公司于2021-06-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 最早出现在马来西亚海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4条相关的海关进出口记录,其中 SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 公司的采购商1家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SYARIKAT SRI WANG ENGINEERING (SABAH) SDN BHD 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-08 出口 90318090 Thiết bị đo chấn động dùng cho máy biến thế, S/N 2019139493, hsx Mobitron, hàng đã qua sử dụng (hàng không thanh toán) VIETNAM ABB LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询