BMC GLOBAL TRADING

全球贸易商编码:NBDDIY367240039

该公司海关数据更新至:2022-06-27

马来西亚 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:756 条 相关采购商:1 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 24022090

BMC GLOBAL TRADING 公司于2021-06-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BMC GLOBAL TRADING 最早出现在马来西亚海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其756条相关的海关进出口记录,其中 BMC GLOBAL TRADING 公司的采购商1家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BMC GLOBAL TRADING 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BMC GLOBAL TRADING 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

BMC GLOBAL TRADING 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-25 进口 24022090 Thuốc lá điếu hiệu - BOSSTON (Blue),(20 điếu/bao,10bao/hộp,50 hộp/kiện)#&VN VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-07-25 进口 24022090 Thuốc lá điếu hiệu - BOSSTON (Menthol),(20 điếu/bao,10bao/hộp,50 hộp/kiện)#&VN VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-07-25 进口 24022090 Thuốc lá điếu hiệu - BOSSTON (Red),(20 điếu/bao,10bao/hộp,50 hộp/kiện)#&VN VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-07-25 进口 24022090 Thuốc lá điếu hiệu - PRAGON(Blue),(20 điếu/bao,10bao/hộp,50 hộp/kiện)#&VN VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-07-25 进口 24022090 Thuốc lá điếu hiệu - REDWOOD(Menthol),(20 điếu/bao,10bao/hộp,50 hộp/kiện)#&VN VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-07-01 出口 84229090 Bộ phận chuyển đổi quy cách đóng gói của máy FOCKE F5 "BOX IN BOX COMPACT" HINGE LID PACKER Model M551 - S01884321 (mới 100%, nhà sản xuất FOCKE & CO. (GmbH & Co. KG)). VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-04-15 出口 84311029 The raid part of the car is used to move the parts of the cigarette pack, not operating with electricity, 100% new goods VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
2022-04-15 出口 84311029 Lifting offices-fixed lifting rates use parts of tobacco packing machine lines, not operating with electricity, new goods 100% VIETNAM VINATABA AN GIANG 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询