OS IMPORT LLC

全球贸易商编码:NBDDIY373109584

该公司海关数据更新至:2022-06-07

俄罗斯 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:12 条 相关采购商:0 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 03055921 03055990

OS IMPORT LLC 公司于2021-08-21收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OS IMPORT LLC 最早出现在俄罗斯海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12条相关的海关进出口记录,其中 OS IMPORT LLC 公司的采购商0家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OS IMPORT LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OS IMPORT LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OS IMPORT LLC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-09 进口 03055990 KHÔ CÁ CHỈ VÀNG (1kg/gói; 12 gói/CTN), Xuất xứ Việt Nam, sản xuất tại công ty CP Sài Gòn Tâm Tâm#&VN VIETNAM CÔNG TY CP SÀI GÒN TÂM TÂM 更多
2022-09-09 进口 03055921 KHÔ CÁ CƠM (1kg/gói; 12 gói/ CTN), Xuất xứ Việt Nam, sản xuất tại công ty CP Sài Gòn Tâm Tâm#&VN VIETNAM CÔNG TY CP SÀI GÒN TÂM TÂM 更多
2022-06-07 进口 03055990 Gold fish dried (1kg/pack; 12 packs/CTN), originating in Vietnam, manufactured at Saigon Tam Tam Joint Stock Company#& VN VIETNAM SG TAM TAM JSC 更多
2022-06-07 进口 03055990 Dried fish (1kg/pack; 12 packs/CTN), originating in Vietnam, manufactured at Saigon Tam Tam Joint Stock Company#& VN VIETNAM SG TAM TAM JSC 更多
2022-06-07 进口 03055921 Dried anchovy (1kg/ pack; 12 packs/ CTN), originating in Vietnam, manufactured at Saigon Tam Tam Joint Stock Company#& VN VIETNAM SG TAM TAM JSC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询