KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF

全球贸易商编码:NBDDIY373127045

该公司海关数据更新至:2022-09-27

韩国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:14 条 相关采购商:0 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 39232199

KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 公司于2021-08-21收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 最早出现在韩国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其14条相关的海关进出口记录,其中 KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 公司的采购商0家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

KS FASHION CO LTD/CONG TY TNHH QUOC TE VINA KNF 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-27 进口 48191000 Thùng carton có sóng, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam 13,5x12x8inch#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH HOA VIỆT 更多
2022-09-27 进口 39232199 Túi ni lông - PE 13 x 13 Inch#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA PIONEER 更多
2022-09-27 进口 48191000 Thùng carton có sóng, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam 24x13,5x12inch#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH HOA VIỆT 更多
2022-09-27 进口 48191000 Thùng carton có sóng, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam 24x13,5x8inch#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH HOA VIỆT 更多
2022-08-26 进口 39232199 Túi ni lông - PE 13 x 13 Inch#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA PIONEER 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询