PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS

全球贸易商编码:NBDML105576839

地址:Walton Street Aylesbury Buckinghamshire HP21 7QW

该公司海关数据更新至:2022-09-11

英国 供应商

数据来源:名录数据

相关交易记录:238 条 相关采购商:15 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 84713090 84714990 84719010 84719090 85044090 85176299 85176900 85256000 85369099 85444294 85444296

PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 公司于2021-01-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 最早出现在英国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其238条相关的海关进出口记录,其中 PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 公司的采购商15家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-12-26 出口 85444290 CBLTC5XUSB2CA01 USB CABLE PAKISTAN NANO TECHNOLOGY SOLUTIONS 更多
2022-12-26 出口 84713090 TC58B1 HANDHELD COMPUTER PAKISTAN NANO TECHNOLOGY SOLUTIONS 更多
2022-12-26 出口 85044090 SAWA6520005A POWER SUPPLY PAKISTAN NANO TECHNOLOGY SOLUTIONS 更多
2022-09-11 出口 85044090 Bộ cấp nguồn dùng cho máy đọc mã vạch (Phụ kiện đi kèm theo máy). Loại: PW-085C-1Y560HPOE. Hiệu: NedAp. S/N: PW74151177. Hàng cá nhân. Mới 100% VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-09-11 出口 84719010 Thiết bị đọc mã vạch,model: ASSY OV37R RFID R3. Hiệu: NedAp. S/N: 9982213P825B0001. Hàng cá nhân. Mới 100% VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询